Toe aan een nieuwe stap in je professionele ontwikkeling? Ontevreden met je werksituatie? Hoge werkdruk? Moeilijk om je grenzen aan te geven? Beter presteren? Dan is coaching iets voor jou.

Neem de tijd om stil te staan bij je drijfveren

Tijdens een aantal één-op-één-gesprekken werk je samen aan een helder omschreven doel, leer je omgaan met feedback en wordt je je bewust van je keuzemogelijkheden. Een individueel coachingstraject bestaat meestal uit 6 tot 8 sessies. Soms is een kort traject van 2 of 3 sessies voldoende. Bij burn-out klachten zijn meer sessies nodig.

Voorbeelden van coachvragen:

 • Hoe kan ik leren delegeren?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik minder perfectionistisch ben?
 • Hoe krijg ik helderheid in wat ik wil?
 • Hoe leer ik beter omgaan met mijn grenzen?
 • Hoe zorg ik voor een goede balans tussen werk en privé?

Resultaat:

 • Inzicht in jezelf, je talenten en inspiratiebronnen, waardoor je beter presteren gaat, meer energie en vitaliteit hebt.
 • Genieten van wat goed gaat en meer ontspanning.
 • Beter omgaan met je tijd en bewuste keuzes maken in hoe je je  aandacht verdeelt.
 • Leren wat nodig is om een volgende stap in je carrière te zetten.
 • Beter omgaan met collega's.

Waarom een externe coach?

 • Externe coaching is onafhankelijk en kan zich helemaal op jou richten.
 • Een luisterend oor voor al je twijfels en vragen
 • Een buitenstaander heeft een open, frisse blik

Uitgangspunten voor coachgesprekken

 • De coachee en de coach zijn gelijkwaardig aan elkaar.
 • De coachee draagt eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar leerproces, de keuzes die gemaakt worden en voor eventuele schriftelijke vastlegging van het besprokene.
 • De coaching vindt plaats op een samen overeengekomen plaats in Nederland. Begin- en eindtijd wordt onderling afgesproken. De lengte van elk gesprek alsook het aantal coachmomenten gaat altijd in overleg met en goedkeuring van de coachee.
 • De coachee wordt in zijn/haar belevingswereld gevolgd en dieper in zichzelf gevoerd door vragen en oefeningen. Sommige oefeningen kunnen ook thuis worden gedaan.
 • De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk.
 • Mogelijke terugkoppeling van de inhoud naar de werk- of opdrachtgever geschiedt altijd in overleg en na afstemming met de coachee zelf. Op wens in bijzijn van de coach, of met toestemming van de coachee door de coach.
 • Voor een blijvend resultaat is het belangrijk dat de coachee leert omgaan met eigen leer- en levens-thema's. ‘Zelf de regie in handen nemen’ is een onderdeel van de manier van coachen.

Meer weten?

Wil je meer weten over individuele coaching? Neem gerust contact met ons op. Kunnen we je ook op een andere manier helpen, bijvoorbeeld met opleidingen of trainingen? Bel of mail een van de partners van Scillz.