Vervelende sfeer binnen het team? Irritaties en conflicten? Verlangen naar een betere samenwerking en het oplossen van irritaties en communicatieproblemen? Start met teamcoaching!

Met elkaar werken aan een doel

Bij teamcoaching gaat het om het verbeteren van het teamfunctioneren: goede samenwerking of heldere communicatie. Het leren zien van elkaars opgaven en valkuilen, het doorbreken van gedragspatronen helpt het team om slagvaardigheid te ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Trajecten in teamverband

In overleg met de opdrachtgever maken we een traject op maat. Afhankelijk van de wensen en de duur van het traject wordt een offerte uitgebracht. Op de persoonlijke aanmelding is een Annuleringsbeleid coaching van toepassing. Hier staan de Algemene voorwaarden van levering van diensten van Scillz.

Voorbeelden probleemstellingen

 • In mijn team is veel strijd, het lukt ons niet conflicten op te lossen.
 • In mijn team wordt veel geklaagd en weinig initiatief genomen. 

Resultaat coaching

 • De teamleden geven elkaar opbouwende feedback.
 • Knelpunten worden bespreekbaar gemaakt.
 • De teamleden werken zelfstandiger en nemen meer initiatief.

Uitgangspunten voor coachgesprekken

 • De coachees en de coach zijn gelijkwaardig aan elkaar.
 • De coachees dragen eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces, de keuzes die gemaakt worden en voor eventuele schriftelijke vastlegging van het besprokene.
 • De coaching vindt plaats op een samen overeengekomen plaats in Nederland. Begin- en eindtijd wordt onderling afgesproken. De lengte van elk gesprek alsook het aantal coachmomenten gaat altijd in overleg met en goedkeuring van de coachees.
 • De coachees worden in hun belevingswereld gevolgd en dieper in zichzelf gevoerd door vragen en oefeningen. Sommige oefeningen kunnen ook thuis worden gedaan.
 • De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk.
 • Terugkoppeling van de voortgang naar de werk- of opdrachtgever geschiedt altijd in overleg en na afstemming met het team of de coachee's zelf. Eventueel in bijzijn van de coach, of met toestemming van het team door de coach.

Meer weten?

Wil je meer weten over teamcoaching? Neem gerust contact met ons op. Kunnen we je ook op een andere manier helpen, bijvoorbeeld met opleidingen of trainingen? Bel of mail een van de partners van Scillz.