Ontwikkeling en groei van mensen

Het is een soort Droste effect: als ik groei en ontwikkeling wil stimuleren bij anderen is het wel behulpzaam als mijn eigen groei en ontwikkeling gestimuleerd worden. Het is een basisprincipe dat Scillz in haar scholingstrajecten toepast: naast overdragen van vakkennis vooral ook uitdagen op het gebied van zelfreflectie zodat het eigen ontwikkelproces een vliegwiel kan worden. Vanuit dat inzicht en de ervaringen hiermee in het werken met studenten en het daarachterliggende systeem van een zorgorganisatie, kan Scillz aansluiten op vraagstukken op het gebied van ontwikkeling van medewerkers. Te denken valt aan samenhang in ontwikkel- en scholingsbeleid, duurzame inzet van medewerkers, leeftijdsbewust HR-beleid, ziekteverzuim en verloop van personeel, ontwikkeling van medewerkers tot dragende krachten in de organisatie.

Wat kan Scillz voor uw organisatie betekenen?

Scillz kent de praktijk van zorgaanbieders, heeft zicht op ontwikkelingen in organisaties en denkt mee over oplossingen. Scillz start dit proces graag vanuit het perspectief van de persoonlijke beroepsontwikkeling van iedere medewerker en aansluitend bij zijn of haar eigen vragen en behoeften. Wij kunnen het volgende voor u betekenen:

  • Feedback en advies geven op bestaand en nieuw te ontwikkelen scholingsbeleid van de organisatie vanuit visie. Zoeken naar samenhang in het scholingsbeleid door het betrekken van alle ‘functieprofielen’ en lagen van de organisatie. Om een voorbeeld te geven: werken met constitutiebeelden of een andere (vanuit het antroposofisch mensbeeld geïnspireerde) methodiek is een stuk effectiever als zowel groepsbegeleiders alsook gedragsdeskundigen hierin geschoold worden en het werken met een bepaalde methodiek tegelijk procesmatig verankerd is.
  • Structureel en volgens plan medewerkers scholen en coachen op adequate kennis, houding en vaardigheden, die aansluiten bij de huidige vraagstukken in zorg, werk en onderwijs en bij de identiteit en visie van de organisatie.
  • Bijdragen aan het behoud van medewerkers door hen te boeien en te binden middels opleiding, training en coaching.

Meer weten?

Om de krachten te bundelen werken wij met name op het gebied van scholingen en scholingsbeleid regelmatig samen met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg en de Academie voor Verbindingskunst. Wil je meer weten over wat Scillz kan bijdragen aan uw zorgorganisatie? Neem gerust contact met ons op om de uw vraagstuk samen met ons te verkennen. Bel of mail met Scillz, wij staan voor u klaar.

Op onze diensten zijn Algemene Voorwaarden van levering van diensten van toepassing.