Voor wie:
Medewerkers in de gehandicaptenzorg (dagbesteding, wonen of ambulante begeleiding), ouderenzorg, (kinder- en jeugd)psychiatrie of in de verslavingszorg.

Resultaat:
Je verstevigt je basis, ontwikkelt een open houding om te blijven leren van praktijksituaties en kunt verder doorgroeien.

Diploma:
Na afloop van het traject en als je aan alle opleidingseisen hebt voldaan ontvang je een erkend diploma.

Opleiding Maatschappelijke Zorg (MZ) niveau 3 en 4

Voor betrokken en gemotiveerde zorgmedewerkers die meer uit zichzelf willen halen en betere zorg willen leveren. Deze opleiding is een kort en intensief traject, waarbij de beroepsontwikkeling samen gaat met de persoonlijke leerweg van de student. 

Uitstroomprofielen

Als je de opleiding MZ gaat doen, kies je een uitstroomprofiel:
P1 Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 3)
P2 Begeleider Specifieke doelgroepen (niveau 3)
P3 Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 4)
P4 Agogisch medewerker GGZ (niveau 4)
P5 Thuisbegeleider (niveau 4)
P6 Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen (niveau 4)

Leerweg

 • Combinatie werken en leren.
 • Via hoofd, hart en handen je visie op het beroep verdiepen.
 • Vakkennis, persoonlijk leiderschap en sociale vaardigheden ontwikkelen, om de kwaliteit van leven van de cliënt te vergroten.

Wat leer je?

 • de mens achter zijn beperkingen te zien;
 • de mens begeleiden op een menswaardige wijze en hem ondersteunen bij het voeren van de regie over het eigen leven;
 • je persoonlijke beroepsontwikkeling serieus nemen;
 • je competenties tot samenwerken en evalueren verdiepen;
 • je positioneren vanuit je functieprofiel.

Programma

Tijdens de lesdagen wordt op theoretische, praktische en kunstzinnige wijze gewerkt aan onder andere de volgende thema's:

 • persoonlijke verzorging vanuit levensprocessen en zintuigen
 • verpleegtechnisch handelen
 • methodisch werken: (fenomenologisch) waarnemen, inleven
 • ontwikkelingspsychologie: leeftijdsfasen, constitutiebeelden, verstandelijke beperkingen en stoornissen, waaronder autisme, hechting en psychiatrische beelden
 • begeleiden van groepen cliënten (wonen, werk, activiteiten)
 • verzorging van cultuur en ethische vraagstukken
 • ondersteunen of schrijven van een zorgplan (niveau 3 of 4)
 • beleid en ontwikkeling van de organisatie, kwaliteitszorg
 • medicatie en therapieën (regulier en aanvullend)
 • regie over het eigen leven van de cliënt ondersteunen
 • samenwerken met ouders en team
 • coördinerende en leidinggevende taken (niveau 4)
 • werkbegeleiding geven
 • persoonlijke- en beroepsontwikkeling

Examinering

Om het diploma te behalen worden opdrachten gemaakt en praktijkexamens afgenomen. Deze moeten met voldoende resultaat afgerond zijn aan het einde van het opleidingstraject. Dit gaat o.a. om:

 • een start- en ontwikkelportfolio
 • meerdere praktijkexamens
 • examens Nederlands en rekenen, voor niveau 4 ook Engels

De opleiding wordt afgesloten met een criterium gericht interview, waarin meerdere praktijkexamens mondeling worden afgenomen.

Resultaat:

 • Je hebt kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan
 • Je ontwikkelt een open onderzoekende leerhouding
 • Je verlaat de opleiding met een diploma van het gekozen profiel als aan alle eisen voldaan is.

Groepsgrootte

15 - 22 studenten

Intake opleiding

Na het invullen en opsturen van het aanmeldformulier wordt er contact met je opgenomen voor de intake en het afnemen van de verplichte toetsen. Reken hiervoor op minimaal 1 dagdeel.

Na de opleiding

Met het diploma op niveau 3 kun je doorstromen naar niveau 4. Scillz biedt daarvoor een verkort traject aan van ca. 6 maanden. Met een diploma op niveau 4 kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Meer weten?

Wil je meer weten over de opleiding of meteen aanmelden? Neem contact met ons op via het contactformulier met onderstaande knop. Kunnen we je ook op een andere manier helpen je groei vorm te geven, bijvoorbeeld met een training op maat of in individuele en/of teamcoaching? Neem ook dan contact met ons op.

Voor opdrachtgevers kunnen wij wellicht nog meer betekenen met o.a. trainingen op maat, coaching (individueel en voor teams) en advies over vraagstukken op het gebied van groei en ontwikkeling van medewerkers in de zorg.