Bij voldoende animo en/of als meerdere werkgevers aansluiten, kunnen we een opleiding laten starten op een ander moment en/of een andere locatie. 

Start: in overleg
Locatie: in overleg
Lesdag: in overleg
Duur: in overleg
Kosten: in overleg
! klik hier voor subsidiemogelijkheden

Eisen MZ3:

 • minimaal 25 jaar oud;
 • min. 3-6 maanden werkervaring in de zorg,
  op de werkplek waar men ook de opleiding gaat volgen;
 • (leer)werkcontract voor min. 16 uur per week.

Extra eisen MZ4:

 • de eisen voor MZ3, plus
 • afgeronde MZ opleiding op niveau 3;
 • werkzaam als (schaduw) persoonlijk begeleider; 
 • werkend met zorgdossiers.

Opleiding Maatschappelijke Zorg (MZ) niveau 3 en 4

Voor betrokken en gemotiveerde zorgmedewerkers die meer uit zichzelf willen halen en betere zorg willen leveren. Deze opleiding is een kort en intensief traject, waarbij de beroepsontwikkeling samen gaat met de persoonlijke leerweg van de student. 

Uitstroomprofielen

MBO3 Begeleider Maatschappelijke Zorg
MBO4 Persoonlijk begeleider Maatschappelijke Zorg

Leerweg

 • Combinatie werken en leren.
 • Via hoofd, hart en handen je visie op het beroep verdiepen.
 • Vakkennis, persoonlijk leiderschap en sociale vaardigheden ontwikkelen, om de kwaliteit van leven van de cliënt te vergroten.

Wat leer je?

 • de mens achter zijn beperkingen te zien;
 • de mens begeleiden op een menswaardige wijze en hem ondersteunen bij het voeren van de regie over het eigen leven;
 • je persoonlijke beroepsontwikkeling serieus nemen;
 • je competenties tot samenwerken en evalueren verdiepen;
 • je positioneren vanuit je functieprofiel.

Programma

Tijdens de lesdagen wordt op theoretische, praktische en kunstzinnige wijze gewerkt aan onder andere de volgende thema's:

 • persoonlijke verzorging vanuit levensprocessen en zintuigen
 • verpleegtechnisch handelen
 • methodisch werken: (fenomenologisch) waarnemen, inleven, informatie overdracht
 • ontwikkelingspsychologie: leeftijdsfasen, constitutiebeelden, verstandelijke beperkingen en stoornissen, waaronder autisme, hechting en psychiatrische beelden
 • begeleiden van groepen cliënten (wonen, werk, activiteiten)
 • verzorging van cultuur en ethische vraagstukken
 • beleid en ontwikkeling van de organisatie, kwaliteitszorg
 • medicatie en therapieën (regulier en aanvullend)
 • regie over het eigen leven van de cliënt ondersteunen
 • samenwerken met ouders, verwanten en (multidisciplinair) team
 • werkbegeleiding geven
 • persoonlijke- en beroepsontwikkeling
 • kunstzinnige opdrachten

Plus voor MZ4:

 • ondersteunen of schrijven van een zorgplan
 • coördinerende en leidinggevende taken
 • persoonlijk en beroepsbeeld, taken als pb-er
 • persoonlijk ontwikkelplan
 • groepsactiviteiten begeleiden en coördineren
 • ondersteunen of schrijven van een zorgplan en aansturen van uitvoering
 • voorraadbeheer
 • coördinteren en leidinggevende taken

Examinering

Om het diploma te behalen worden opdrachten gemaakt en praktijkexamens afgenomen. Deze moeten met voldoende resultaat afgerond zijn aan het einde van het opleidingstraject. Dit gaat o.a. om:

 • een start- en ontwikkelportfolio
 • meerdere praktijkexamens
 • examens Nederlands en rekenen, voor niveau 4 ook Engels

De opleiding wordt afgesloten met een criterium gericht interview, waarin meerdere praktijkexamens mondeling worden afgenomen.

Resultaat:

 • Je hebt kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan
 • Je ontwikkelt een open onderzoekende leerhouding
 • Je verlaat de opleiding met een diploma van het gekozen profiel als aan alle eisen voldaan is.

Groepsgrootte

16 - 22 studenten

Intake opleiding

Na het invullen en opsturen van het aanmeldformulier wordt er contact met je opgenomen voor de intake en het eventueel afnemen van de starttoetsen. Reken hiervoor op minimaal 1 dagdeel.

Na de opleiding

Met het diploma op niveau 3 kun je doorstromen naar niveau 4. Scillz biedt daarvoor een verkort traject aan van ca. 6 maanden. Met een diploma op niveau 4 kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Meer weten?

Wil je meer weten over de opleiding of wil je de mogelijkheden bespreken voor een MZ opleiding op aanvraag? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Kunnen we je ook op een andere manier helpen je groei vorm te geven, bijvoorbeeld met een training op maat of in individuele en/of teamcoaching? Neem ook dan contact met ons op.

Voor opdrachtgevers kunnen wij wellicht nog meer betekenen met o.a. trainingen op maat, coaching (individueel en voor teams) en advies over vraagstukken op het gebied van groei en ontwikkeling van medewerkers in de zorg.