Start: voorjaar 2024
Locatie: Zeist
Lesdag: n.t.b.
Duur: 6-9 maanden (15 lesdagen)
Kosten: € 2.450,- (prijspeil 2023)
! klik hier voor subsidiemogelijkheden

Eisen: 

 • MZ3 DIPLOMA VAN SCILLZ
 • min. 3 maanden ervaring op de huidige werkplek,
  waar men ook de opleiding gaat volgen;
 • werkcontract voor min. 24 uur per week;
 • werkzaam zijn als (schaduw) persoonlijk begeleider;
 • werkend met zorgdossiers.

Speciaal voor studenten die de opleiding Maatschappelijke Zorg op niveau 3 (MZ3) al bij Scillz hebben gevolgd, bieden wij een verkort traject aan van 6-9 maanden om de opleiding Maatschappelijke Zorg op niveau 4 (MZ4) af te ronden.

Uitstroomprofiel

Persoonlijk begeleider Maatschappelijke Zorg MBO4

Leerweg

 • Combinatie werken en leren.
 • Via hoofd, hart en handen je visie op het beroep verdiepen.
 • Vakkennis, persoonlijk leiderschap en sociale vaardigheden ontwikkelen, om de kwaliteit van leven van de cliënt te vergroten.

Wat leer je?

 • de mens achter zijn beperkingen te zien;
 • de mens begeleiden op een menswaardige wijze en hem ondersteunen bij het voeren van de regie over het eigen leven;
 • je persoonlijke beroepsontwikkeling serieus nemen;
 • je competenties tot samenwerken en evalueren verdiepen;
 • je positioneren vanuit je functieprofiel.

Programma 

Tijdens de lesdagen wordt op theoretische, praktische en kunstzinnige wijze gewerkt aan onder andere de volgende thema's:

 • persoonlijk en beroepsbeeld, taken pb-er
 • persoonlijk ontwikkelplan;
 • methodisch werken: (fenomenologisch) waarnemen, inleven, informatie overdracht;
 • groepsactiviteiten begeleiden en coordineren;
 • ondersteunen of schrijven van een zorgplan en aansturen van uitvoering;
 • regie over het eigen leven van de cliënt ondersteunen;
 • samenwerken met ouders, verwanten en (multidisciplinair) team;
 • voorraadbeheer;
 • coördinerende en leidinggevende taken;
 • kunstzinnige opdracht.

Resultaat:

 • Je hebt kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan
 • Je ontwikkelt een open onderzoekende leerhouding
 • Je verlaat de opleiding met een diploma van het gekozen profiel als aan alle eisen voldaan is.

Waar en wanneer?

Het verkorte traject MZ niveau 4 voor Persoonlijk Begeleiders start in voorjaar 2024 in Zeist en bestaat uit 15 lesdagen verspreid over 6-7 maanden met aansluitend afronding en examinering.
Lesdag en lesdata: nader te bepalen

Groepsgrootte

14 - 22 studenten

Intake opleiding 

Na het invullen en opsturen van het aanmeldformulier wordt er contact met je opgenomen voor nadere afspraken.

Na de opleiding

Met het diploma op niveau 4 kun je doorstromen naar het HBO, bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Meer weten?

Wil je meer weten over de opleiding of meteen aanmelden? Neem contact met ons op via het contactformulier met onderstaande knop. Kunnen we je ook op een andere manier helpen je groei vorm te geven, bijvoorbeeld met een training op maat of in individuele en/of teamcoaching? Neem ook dan contact met ons op. 

Voor opdrachtgevers kunnen wij wellicht nog meer betekenen met o.a. trainingen op maat, coaching (individueel en voor teams) en advies over vraagstukken op het gebied van groei en ontwikkeling van medewerkers in de zorg.