Aanbod trainingen

Zorgen dat medewerkers de belofte van de zorgorganisatie elke dag blijven waarmaken? Aansluitend bij de wensen van cliënten, verwanten en de ontwikkelingen in de samenleving?      Up-to-date houden van de persoonlijke professionaliteit van de medewerkers?

Scillz biedt trainingen aan in een open aanbod, in company en op maat, op diverse locaties in het land, het liefst bij de zorg of onderwijs locatie zelf.  

Uitgaande van vragen en behoefte's van de organisatie en de leervragen van de deelnemers richten we samen een scholingstraject in. Waar mogelijk en wenselijk wordt de expertise van eigen kundige medewerkers ingezet. 

Zorg verlenen is mensenwerk

Het zien van de ander in zijn kwaliteiten en mogelijkheden schept de voorwaarden voor goede zorg en begeleiding. Hierin zijn 3 aspecten essentieel:

  • Handelingen worden vakbekwaam uitgevoerd.
  • Handelingen zijn bewust door visie, innerlijke houding en betrokkenheid.
  • Handelingen zijn intuïtief door ervaring, worden reflecteert en ontwikkeld.

Pas als de benodigde vakkennis en de bijbehorende vaardigheden met de innerlijke houding van de zorgverlener verbonden zijn, is kwaliteit zichtbaar en beleefbaar. 

De trainingen en cursussen van Scillz zijn zodanig gericht op verbinding van persoonlijke en professionele competenties van deelnemers, dat ze elkaar kunnen versterken.

Hoe wij trainen

Scillz hanteert voor haar trainingsactiviteiten de methode ‘ervarend leren’. Hierin worden werkervaringen bewust tot leerervaringen verdiept. De methode spreekt ondernemerschap, opmerkzaamheid, oordeelsvermogen en besluitvaardigheid aan. Samen met de deelnemers wordt het inlevend waarnemen, bewust handelen en reflecteren geoefend. Dit inspireert tot nieuwe gezichtspunten en ondersteunt het persoonlijk leiderschap. Vakinhoud, leerproces en leeromgeving zijn zodanig ingericht dat de deelnemers worden uitgenodigd om zich met het werk te verbinden, open te staan voor de eigen ontwikkeling en om ondernemend en verantwoordelijk in het werk te staan.

Strategisch partnerschap

Co-creatie is essentieel voor het behalen van een goed rendement. Het wil zeggen dat Scillz samen met de opdrachtgever zoveel mogelijk vanuit de eigen cultuur, visie en missie betrokken is bij de trainingsactiviteiten. Bij de uitvoering van trainingen maken we waar mogelijk gebruik van de expertise van de opdrachtgever. Op deze wijze kan er een duurzame ontwikkeling tot stand komen. Deze werkwijze vormt tegelijk de basis voor het strategisch partnerschap.

Onze trainers en docenten

Grote waarde wordt gehecht aan de professionaliteit én het meesterschap van onze trainers en docenten. Hun expertise stoelt op actuele en jarenlange praktijkervaring en scholing op hun vakgebied in zorgverlening en onderwijs.

Manfred Flessner van Scillz:

Denise Veldhuis van St. De Wederkerigheid (klant):

Meer weten?

Wil je meer weten over maatwerk in trainingen en in company mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. Kunnen we je ook op een andere manier helpen de groei van medewerkers vorm te geven, bijvoorbeeld individuele en/of teamcoaching? We bespreken graag de mogelijkheden.