Studiedag Digitale Media in de leefgroep

Digitale media nemen in de samenleving een steeds grotere plek in. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking bieden digitale media kansen op het gebied van communicatie, informatie en vrije tijdsbesteding. Deze doelgroep is echter extra kwetsbaar als het gaat om de negatieve effecten van deze media. Op deze dag krijg je inzicht in gezichtspunten vanuit de antroposofie over digitale media. Aan de hand daarvan onderzoeken we door de deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek en vragen.

Docent(en)

Annemieke Korte (1957) werkte jarenlang als begeleider en teamleider in de VGZ en in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Aansluitend werkte zij als opleider, waarbij zij zich ging bezighouden met het onderwerp ‘helend klimaat’. Op dit moment is zij werkzaam als docent en is zij als projectmedewerker verbonden aan de NVAZ, de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders.

 foto Annemieke

Annemieke:

“Ik zie het als mijn missie om de speciale kleine dingen te verhelderen die maken dat mensen met een beperking meer in balans komen of blijven. Hiermee schep je een basis voor verdere ontwikkeling”.

Achtergrondinformatie

Deze studiedagen vinden plaats binnen het kader van project ‘Helend Klimaat’. In dit project werkt Annemieke Korte aan de totstandkoming van een reeks van vier boekjes over de vormgeving van het leefklimaat voor mensen met een beperking.

Deze studiedag wordt medegefinancieerd door het onderzoeksproject 'Helend Klimaat', ondersteund door het Bernard Lievegoed onderzoekscentrum.

Aanmelden

Wil je je interesse kenbaar maken in deze training, wil je op de hoogte gehouden van de datum of heb je een andere vraag? Stuur dan een mail naar: info@scillz.nl