VOORAANKONDIGING: verdiepingscursus Helende Omgeving

Een helende omgeving is een omgeving waar mensen zich prettig voelen. Een helende omgeving draagt bij aan vitaliteit en maakt dat zorgvragers beter in balans komen of blijven. Daarbij wordt rekening gehouden met de hele mens en met eventuele specifieke problematiek. De ervaring leert dat gedragsproblemen hierdoor kunnen verminderen en dat ook medewerkers en bezoekers iets kunnen ervaren van de positieve werking die hiervan uitgaat.

Doelgroep

Een cursus voor begeleiders, behandelaars, managers en overige zorgprofessionals die gerichter willen werken aan een helende omgeving voor mensen met een beperking en hierin tevens medewerkers en collega’s willen begeleiden.

Resultaat

Je hebt inzicht in het begrip ‘helende omgeving’ en het mensbeeld wat eraan ten grondslag ligt. Je kunt leefruimtes gerichter waarnemen en ontdekt mogelijkheden voor het vormgeven ervan die passen in deze tijd. Je ontwikkelt inzicht en vaardigheden in hoe je medewerkers hierin kunt begeleiden. Tevens krijg je meer zicht op de randvoorwaarden die van belang zijn bij het scheppen van een helende omgeving.

Werkvormen

Uitleg, plenair gesprek, uitwisseling in groepjes, waarnemingsoefeningen, rondleiding op locatie, kunstzinnig werken, presenteren en bespreken van tussentijds gemaakte opdrachten.

Docent(en)

Annemieke Korte (1957) werkte jarenlang als begeleider en teamleider in de VGZ, en in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op dit moment werkt zij als docent en trainer. Daarnaast is zij werkzaam bij de NVAZ: de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders waar zij als projectmedewerker werkt aan publicaties over een helend klimaat voor mensen met een beperking.

foto Annemieke

Annemieke:

“Ik zie het als mijn missie om de speciale kleine dingen te verhelderen die maken dat mensen met een beperking beter in balans komen of in balans blijven. Hiermee schep je een basis voor verdere ontwikkeling”.

Aanmelden

Wil je je interesse kenbaar maken voor deze training, wil je op de hoogte gehouden worden van de datum of heb je een andere vraag? Stuur dan een een mail naar: info@scillz.nl