Nieuwsbericht: Maatregelen coronavirus

Nieuwsbericht: Maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus moeten wij helaas alle lesdagen voor de opleiding MZ en alle trainingen tot nader order opgeschorten.

Scillz neemt als particuliere opleider haar verantwoordelijkheid en zal de uitvoering van opleiding en scholing op haar locatie in Zeist in ieder geval t/m 31 maart 2020 onderbreken. Op de locatie Middenbeemster zullen zonder tegenbericht in ieder geval t/m 10 april 2020 geen lesactiviteiten plaatsvinden.

Dat heeft ook te maken met het feit dat onze studenten met vaak kwetsbare groepen werken en kruisbesmettingen zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.

Ook de studiedag Digitale Media die stond gepland voor vrijdag 3 april 2020 is geannuleerd.

De coördinatoren blijven telefonisch en per mail/app bereikbaar voor individuele vragen. Zij zullen met elkaar overleggen hoe de gemiste lesdagen ingehaald kunnen worden of hoe inhouden op een andere wijze overgebracht kunnen worden.

Voor de docenten: De coördinatoren zullen per opleidingsgroep met betreffende docenten contact opnemen voor de verdere planning gezien er nu verschuivingen plaats gaan vinden.

Voor de studenten: Ondertussen is het handig om aan opdrachten te werken die mogelijk nog niet op orde zijn, of indien mogelijk in de komende periode nog niet uitgevoerde praktijkexamens af te ronden. Voor vragen betreft opdrachten en examens blijven de coördinatoren zoals aangegeven beschikbaar.