Over Scillz

Waarom bestaat Scillz?

Scillz is er om een alternatief te bieden voor het reguliere aanbod. Scillz is voor mensen die iets anders zoeken dan een ROC en voor mensen die op een andere wijze willen leren. Maar ook voor mensen die zoeken naar verdieping in het kijken naar de mens achter de mens, vanuit een holistische mensvisie. Scillz is gespecialiseerd in het opleiden van zij-instromers, mensen die werkervaring hebben in andere branches, hun hart willen volgen en een beroepskeuze voor de zorg maken. 

Hoe blijft het werk in de zorg gezond en aantrekkelijk?

Medewerkers zijn het kapitaal van de zorgorganisatie en daar dient goed voor gezorgd te worden, middels heldere kaders, een luisterend oor, een goede dienstverlening en een goed scholing- en opleidingsbeleid.

Wat kan Scillz daaraan bijdragen?

Scillz biedt inspiratie en tools aan begeleiders en zorgverleners om zelf gezond te blijven en om de mens te zien achter de beperking, om met zingeving bezig te zijn, met ontwikkeling. We werken kleinschalig, met korte llijnen en zijn enthousiast over de methode van het ervarend leren. 

Scillz kan met haar ervaring en kennis veel betekenen voor de zorgorganisatie. Zij kan:

  • meedenken en adviseren over het scholings- en opleidingsbeleid
  • opleidingsplaatsen inrichten op locatie
  • trainingen helpen vormgeven en indien gewenst ook uitvoeren
  • teams en individuen coachen in een aantal sessies.

Meer informatie vind je op de pagina's onder Aanbod.