Scillz haalt inspiratie voor haar werk uit een holistische mensvisie, die kijkt naar de totale mens en zijn ontwikkelingsopgaven. Alle aspecten van het menszijn vragen om aandacht in het bieden van goede zorg. De ontmoeting van mens tot mens biedt de mogelijkheid om van en met elkaar te leren.

Goede zorg begint bij zelfzorg

Scillz ziet professionaliteit in de zorg als sociale kunst. Sociale kunst is iets levends, dat in het moment ontstaat. In de zorg ben je zelf instrument. Dit vraagt om onderhoud, lees: scholing.

Naast up to date vakkennis zijn vaardigheden nodig, zoals interesse in- en respect voor de individualiteit van de ander, luisteren, objectief waarnemen, inleven en een open, onbevangen houding. Goede zorg gaat samen met  zelfzorg; zelfzorg op lichamelijk, op ziele- en geestelijk gebied. Gezond eten, goed slapen, maar ook jezelf hanteren en je innerlijke ontwikkeling ter hand nemen. 

Scillz motiveert professionals om mensen met zorg- en of begeleidingsbehoeften op gelijkwaardige en ontwikkelingsgerichte wijze te ondersteunen. In trainingen en coaching wordt op dynamische wijze aangesloten bij de individuele kracht en kwaliteit van de professional. Deze kracht wordt zichtbaar in de (werk)biografie. Daarom noemen we onze visie een biografisch-dynamische opleidingsvisie.