Wij stellen in ons aanbod de ontmoeting centraal en houden daar de focus op. We creëren samen een krachtige leeromgeving, waarin we samen op weg gaan om het vertrouwen en de veiligheid te laten groeien en om naar ontwikkelingspotenties te zoeken in ieder mens, ook in onszelf. Die weg te gaan, vraagt om creativiteit en innovatie ideeën.

Onze werkwijze bestaat uit de volgende componenten:

  • Het aanspreken van hoofd, hart en handen, oftewel de hele mens.
  • Aansluiten bij de ander en ruimte creëren voor het verhelderen van zijn vraag.
  • Delen en uitwisselen van actuele kennis en expertise.
  • Kennis en kunde aanvullen vanuit inzichten van een holistische mensvisie, de antroposofie.
  • Kennis, houding en vaardigheden ontwikkelen die aansluiten bij de missie, visie, cultuur en beleidsdoelen van de organisatie.
  • Interactief werken met aandacht voor de individuele beroepsontwikkeling, o.a. oefenen in oordeelvrij en inlevend waarnemen, communicatievaardigheden en reflexief handelen.
  • In co-creatie scholingstrajecten ontwerpen en uitvoeren. We maken daarbij graag gebruik van aanwezige deskundigheid van medewerkers van de zorginstelling.