Missie

Onze missie is de deskundigheid en kwaliteit van het professionele handelen van medewerkers zodanig te bevorderen, dat dit bijdraagt aan goede menswaardige zorg en onderwijs.

Visie

Wij ondersteunen medewerkers bij het ter hand nemen van hun eigen ontwikkeling en zich te verbinden met zichzelf en de cliënt / leerling, om bezield, bewust en bekwaam hun werk te doen. Wij ondersteunen organisaties met advies over scholingsbeleid en het organiseren van individuele coaching, begeleiding van (zelforganiserende) teams, trainingen en (Post MBO) opleidingen. Wij bieden verfrissende methodieken en scholen persoonlijke beroepsvaardigheden en laten ons daarbij inspireren door een holistische mensvisie.

Richtinggevende motieven voor opleiden en scholing 

Ontwikkelen

Door opleiding en scholing leer je het ontwikkelingsperspectief van jezelf en de ander te zien. Daarvoor is interesse in de ander nodig, inlevingsvermogen en handvatten om uit te vinden hoe je de ander ondersteunt in het gaan van zijn ontwikkeling. De scholingsactiviteiten en de didactische werkwijze willen het zelflerende, herscheppende vermogen in de deelnemers wekken. Ze ervaren hierbij mogelijkheden en beperkingen. Daarmee te werken is een uitdagende opdracht.

Verbinden

Het willen aangaan van verbinding is een specifiek menselijke waarde. Cliënten hebben zorg en begeleiding nodig om zich te verbinden met hun concrete omgeving. Dat kan de basale omgeving van het eigen lichaam zijn of het dagelijkse leven met zijn gewoontes. Maar vaak ook is het een zoeken naar hoe cliënten zich kunnen verbinden met hun sociale omgeving of het werk, op een wijze zoals bij hen past. Door het verzorgen van een sociaal klimaat, voelen cliënten zich welkom en gedragen. Dit vraagt om een besef van gelijkwaardigheid; vanuit het bewustzijn van de eigen positie en van die van de ander, afzien van macht en dwang en werken vanuit nabijheid en betrokken distantie. Het is een kunst je in te leven in de ander en tegelijkertijd te rusten in jezelf.

Verantwoorden

Een belangrijk kenmerk van menselijke waardigheid is het nemen van verantwoording om bij te dragen aan de samenleving en zichtbaar te worden in het eigen privéleven, werkleven en sociale leven. In de lessen bewerken we dit thema, zodat je jezelf en anderen leert uitnodigen de bij hun passende verantwoordelijkheid te nemen. Dit vraagt om het scheppen en verzorgen van een klimaat van vertrouwen en veiligheid.

Ondernemen

Mensen willen hun meegebrachte talenten ontwikkelen en uitbreiden in situaties waar zij aangesproken worden of waar een vraag op antwoord wacht. Dit vraagt om initiatiefkracht, om het scheppen en verzorgen van een cultuur waarin authenticiteit en creativiteit worden gestimuleerd, waarin kennis die in het handelen verschijnt onderzocht wordt. Dat vraagt om het bevorderen van moed en zelfvertrouwen.